Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cô gái đeo đầy vàng giành 100 triệu nhờ “tiễn vong” Trấn Thành, Trường Giang lên bàn thờ