Có ai như Đen Vâu, làm nhạc trên rừng, xuống biển, lên cả trời

Nam ca sĩ Đen Vâu trong MV mới "Trời hôm nay nhiều mây cực!". Ảnh: Cắt từ clip.
Nam ca sĩ Đen Vâu trong MV mới "Trời hôm nay nhiều mây cực!". Ảnh: Cắt từ clip.
Nam ca sĩ Đen Vâu trong MV mới "Trời hôm nay nhiều mây cực!". Ảnh: Cắt từ clip.
Lên top