Chương trình Chào 2017 của VTV gây “bão” khi ca sĩ đứng hát trên đàn piano