Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế?” dừng phát sóng từ ngày 7.1