Chủ tịch công ty giải trí khổng lồ YG phủ nhận môi giới mại dâm

Yang Hyun Suk lên tiếng phản bác những cáo báo buộc về hành vi môi giới mại dâm, được phát sóng trên MBC Straight vào ngày 27.5.
Yang Hyun Suk lên tiếng phản bác những cáo báo buộc về hành vi môi giới mại dâm, được phát sóng trên MBC Straight vào ngày 27.5.
Yang Hyun Suk lên tiếng phản bác những cáo báo buộc về hành vi môi giới mại dâm, được phát sóng trên MBC Straight vào ngày 27.5.
Lên top