Chris Evans sẽ trở lại trong “Avenger 5”?

Chris Evans được dự đoán sẽ xuất hiện trở lại trong “Avenger 5”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Chris Evans được dự đoán sẽ xuất hiện trở lại trong “Avenger 5”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Chris Evans được dự đoán sẽ xuất hiện trở lại trong “Avenger 5”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top