Chơi nguyên cây hàng hiệu, Jolie Nguyễn xuất hiện trên Vogue Mỹ

Jolie Nguyễn trên Vogue Mỹ. Ảnh: Tony Đinh.
Jolie Nguyễn trên Vogue Mỹ. Ảnh: Tony Đinh.
Jolie Nguyễn trên Vogue Mỹ. Ảnh: Tony Đinh.