“Chim quý trong lồng” giải vây cho Văn Mai Hương?

"Chim quý trong lồng" giải vây cho Văn Mai Hương sau loạt ồn ào. Ảnh: NSCC
"Chim quý trong lồng" giải vây cho Văn Mai Hương sau loạt ồn ào. Ảnh: NSCC
"Chim quý trong lồng" giải vây cho Văn Mai Hương sau loạt ồn ào. Ảnh: NSCC
Lên top