Chí Trung ngầm khẳng định Táo Quân sẽ quay trở lại

Lên top