Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chí Tài, Thúy Nga ngấm ngầm chia rẽ các cặp đôi nghệ sĩ