Chi Pu từng ở nhà thuê, bưng bê phục vụ để đóng "Chị chị em em"

Chi Pu trong tạo hình "em gái" Nhi. Ảnh: NSX.
Chi Pu trong tạo hình "em gái" Nhi. Ảnh: NSX.
Chi Pu trong tạo hình "em gái" Nhi. Ảnh: NSX.
Lên top