Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chế Linh bị fan vây kín khi lần đầu đi dạo Hồ Gươm