Cháy cung Việt Xô, Quang Hà suy sụp rời địa điểm liveshow vào phút chót

Lên top