Châu Khải Phong "sốc" vì khán giả Mỹ quá "bạo"

Châu Khải Phong giao lưu với khán giả
Châu Khải Phong giao lưu với khán giả