Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Châu Khải Phong bị thóa mạ trên facebook khi đem ra so sánh với Sơn Tùng M-TP

Châu Khải Phong khuyên fan của Sơn Tùng M-TP bình tĩnh
Châu Khải Phong khuyên fan của Sơn Tùng M-TP bình tĩnh