Châu Đăng Khoa và 35 nghệ sĩ Việt ra mắt MV ủng hộ tinh thần chống dịch

Châu Đăng Khoa và 35 nghệ sĩ Việt góp mặt trong MV “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Ảnh: NVCC
Châu Đăng Khoa và 35 nghệ sĩ Việt góp mặt trong MV “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Ảnh: NVCC
Châu Đăng Khoa và 35 nghệ sĩ Việt góp mặt trong MV “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Ảnh: NVCC
Lên top