Châu của phim "Cây táo nở hoa": Người thứ 3 đáng ghét hay đáng thương?

Lên top