“Cây táo nở hoa”: Vai Báu của Nhã Phương có thực sự đáng trách?

Báu (Nhã Phương) uất ức khi bị Châu và Ngọc tát do hiểu lầm. Ảnh: Vie Channel.
Báu (Nhã Phương) uất ức khi bị Châu và Ngọc tát do hiểu lầm. Ảnh: Vie Channel.
Báu (Nhã Phương) uất ức khi bị Châu và Ngọc tát do hiểu lầm. Ảnh: Vie Channel.
Lên top