“Cây táo nở hoa”: Bi kịch hóa dồn dập đến mức phi lý

Nhiều tình tiết của "Cây táo nở hoa" phi lý khiến người xem phản ứng. Ảnh: Vie Channel.
Nhiều tình tiết của "Cây táo nở hoa" phi lý khiến người xem phản ứng. Ảnh: Vie Channel.
Nhiều tình tiết của "Cây táo nở hoa" phi lý khiến người xem phản ứng. Ảnh: Vie Channel.
Lên top