"Cây táo nở hoa": Bà Ích là người mẹ tệ nhất màn ảnh Việt

Bà Ích trong "Cây táo nở hoa" là người mẹ quá xấu xa, độc ác với các con. Ảnh: Vie Channel.
Bà Ích trong "Cây táo nở hoa" là người mẹ quá xấu xa, độc ác với các con. Ảnh: Vie Channel.
Bà Ích trong "Cây táo nở hoa" là người mẹ quá xấu xa, độc ác với các con. Ảnh: Vie Channel.
Lên top