Cặp thí sinh đòi... “triệt sản” Tiến Luật thắng 40 triệu ở “Thách thức danh hài”

Lên top