Cặp kiện tướng dancesport Thu Trang - Hồng Việt: “Anh chỉ có thể bước lên bục nhận giải cùng em”

Lên top