Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cảnh giường chiếu của Lệ Rơi gây tranh cãi dữ dội