Cánh diều vàng 2017: Gió đã đổi chiều?

“Em chưa 18” tiếp tục khuấy đảo khi tranh Giải Cánh diều vàng 2017. Ảnh: T.L
“Em chưa 18” tiếp tục khuấy đảo khi tranh Giải Cánh diều vàng 2017. Ảnh: T.L
“Em chưa 18” tiếp tục khuấy đảo khi tranh Giải Cánh diều vàng 2017. Ảnh: T.L