"Canh bạc tình yêu" tập 43: Bị đuổi đi, Thanh Vân gọi người yêu cầu cứu

Đăng Duy đã đuổi theo và làm lành với Thanh Vân trong “Canh bạc tình yêu” tập 43. Ảnh: NSX.
Đăng Duy đã đuổi theo và làm lành với Thanh Vân trong “Canh bạc tình yêu” tập 43. Ảnh: NSX.
Đăng Duy đã đuổi theo và làm lành với Thanh Vân trong “Canh bạc tình yêu” tập 43. Ảnh: NSX.
Lên top