Các thần tượng Kop hot nhất: Jimin (BTS) "vượt mặt" Jennie (Blackpink).

Blackpink và BTS đều có thành viên đạt vị trí cao. Ảnh: MV.
Blackpink và BTS đều có thành viên đạt vị trí cao. Ảnh: MV.
Blackpink và BTS đều có thành viên đạt vị trí cao. Ảnh: MV.
Lên top