Các nữ vương trong phim "Tây du ký": Ai có thể vượt qua Chu Lâm?

Các nữ vương trong các phiên bản "Tây du ký". Ảnh: Xinhua.
Các nữ vương trong các phiên bản "Tây du ký". Ảnh: Xinhua.
Các nữ vương trong các phiên bản "Tây du ký". Ảnh: Xinhua.
Lên top