Các nhân vật phản diện trong Batman được khán giả chờ ra mắt nhất

Hai nhân vật phản diện Harley Quinn (phải) và Catwoman (trái) đều nhận được tình cảm của khán giả xem phim. Ảnh nguồn: Mnet.
Hai nhân vật phản diện Harley Quinn (phải) và Catwoman (trái) đều nhận được tình cảm của khán giả xem phim. Ảnh nguồn: Mnet.
Hai nhân vật phản diện Harley Quinn (phải) và Catwoman (trái) đều nhận được tình cảm của khán giả xem phim. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top