Các mỹ nhân kế cận Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi - tài sắc có đủ?

Các mỹ nhân Hoa ngữ là lớp kế cận sáng giá của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. Ảnh: Xinhua.
Các mỹ nhân Hoa ngữ là lớp kế cận sáng giá của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. Ảnh: Xinhua.
Các mỹ nhân Hoa ngữ là lớp kế cận sáng giá của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. Ảnh: Xinhua.
Lên top