Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các bóng hồng tranh cãi nảy lửa, vạch mặt nhau trong nhà chung Next Top Model