Các bản hit Kpop "đổi chủ": Blackpink, BTS, TWICE thiệt thòi hay có lợi?

Blackpink, BTS, TWICE là 3 nhóm Kpop từng có và mất đi những bản hit bất ngờ. Ảnh: MV.
Blackpink, BTS, TWICE là 3 nhóm Kpop từng có và mất đi những bản hit bất ngờ. Ảnh: MV.
Blackpink, BTS, TWICE là 3 nhóm Kpop từng có và mất đi những bản hit bất ngờ. Ảnh: MV.
Lên top