Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc ra MV cover "Độ ta không độ nàng"

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và vợ. Ảnh: ST
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và vợ. Ảnh: ST
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và vợ. Ảnh: ST
Lên top