Ca sĩ trong Nam và hải ngoại “Bắc Tiến” làm show ở Hà Nội: Khi cơn gió thị hiếu đổi chiều

Ưng Hoàng Phúc thực hiện live show đầu tiên tại Hà Nội. Ảnh: T.L
Ưng Hoàng Phúc thực hiện live show đầu tiên tại Hà Nội. Ảnh: T.L
Ưng Hoàng Phúc thực hiện live show đầu tiên tại Hà Nội. Ảnh: T.L