Ca sĩ Tóc Tiên: “Đầy người như tôi, nhưng đâu được như tôi!”