Ca sĩ John Park dương tính với COVID-19

John Park xác nhận dương tính với COVID-19. Ảnh nguồn: Xinhua.
John Park xác nhận dương tính với COVID-19. Ảnh nguồn: Xinhua.
John Park xác nhận dương tính với COVID-19. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top