Ca sĩ Huy Nam cùng đội Hồn nhiên dắt nhau đi bán hàng rong trên du thuyền