Ca sĩ Giang Trang: “Nhạc Trịnh an yên như một khu vườn Nhật”