Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ca sĩ Giang Trang: “Nhạc Trịnh an yên như một khu vườn Nhật”