Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ca sĩ Anh Thơ: Tôi nghe bolero từ bé

Ca sĩ Anh Thơ và album bolero từng ra mắt công chúng trước đây.
Ca sĩ Anh Thơ và album bolero từng ra mắt công chúng trước đây.