Cả 7 thành viên BTS đều được quan tâm ở quốc tế, Big Bang có 1 người

Các thành viên BTS đứng đầu bảng xếp hạng các thần tượng nam nổi bật quốc tế. Ảnh: Xinhua.
Các thành viên BTS đứng đầu bảng xếp hạng các thần tượng nam nổi bật quốc tế. Ảnh: Xinhua.
Các thành viên BTS đứng đầu bảng xếp hạng các thần tượng nam nổi bật quốc tế. Ảnh: Xinhua.
Lên top