Butter của BTS nối dài kỷ lục Kpop: Khoảng cách càng xa Blackpink, TWICE?

BTS đang gia tăng cách biệt trước Blackpink và TWICE. Ảnh: Xinhua.
BTS đang gia tăng cách biệt trước Blackpink và TWICE. Ảnh: Xinhua.
BTS đang gia tăng cách biệt trước Blackpink và TWICE. Ảnh: Xinhua.
Lên top