Bước tiến của Địch Lệ Nhiệt Ba và sự chững lại của Dương Tử, Ngô Cẩn Ngôn

Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá có bước tiến trong sự nghiệp so với Ngô Cẩn Ngôn, Dương Tử. Ảnh: Xinhua.
Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá có bước tiến trong sự nghiệp so với Ngô Cẩn Ngôn, Dương Tử. Ảnh: Xinhua.
Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá có bước tiến trong sự nghiệp so với Ngô Cẩn Ngôn, Dương Tử. Ảnh: Xinhua.
Lên top