Bước tiến của Đen Vâu ở MV "Trốn tìm"

Tạo hình mới lạ, đầy "chất nghệ" của Đen Vâu trong MV "Trốn tìm". Ảnh: NSCC.
Tạo hình mới lạ, đầy "chất nghệ" của Đen Vâu trong MV "Trốn tìm". Ảnh: NSCC.
Tạo hình mới lạ, đầy "chất nghệ" của Đen Vâu trong MV "Trốn tìm". Ảnh: NSCC.
Lên top