Bức Tường và thế hệ trẻ Chillies, Cá Hồi Hoang, Ngọt Band… của Rock Việt

Bức Tường đang bước đi trên con đường mới. Ảnh: NSCC
Bức Tường đang bước đi trên con đường mới. Ảnh: NSCC
Bức Tường đang bước đi trên con đường mới. Ảnh: NSCC
Lên top