BTV Trung Quốc bị tước thẻ nhà báo vì “nhìn đểu” đồng nghiệp