BTS vượt mặt Blackpink, xác lập kỷ lục Guinness mới

“Dynamite” của nhóm BTS tiếp tục lập kỷ lục Guinness mới. Ảnh nguồn: Xinhua.
“Dynamite” của nhóm BTS tiếp tục lập kỷ lục Guinness mới. Ảnh nguồn: Xinhua.
“Dynamite” của nhóm BTS tiếp tục lập kỷ lục Guinness mới. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top