BTS và Jeongmilla nhận giải thưởng lớn tại “Korean Music Awards”

BTS tiếp tục dành giải thưởng danh giá nhất tại “Korean Music Awards” lần thứ 18. Ảnh nguồn: Xinhua.
BTS tiếp tục dành giải thưởng danh giá nhất tại “Korean Music Awards” lần thứ 18. Ảnh nguồn: Xinhua.
BTS tiếp tục dành giải thưởng danh giá nhất tại “Korean Music Awards” lần thứ 18. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top