BTS là nhóm nhạc đầu tiên lập 1 kỷ lục mới nhưng so Blackpink lại thua xa

BTS có kỷ lục mới nhưng chưa bằng Blackpink. Ảnh: Xinhua.
BTS có kỷ lục mới nhưng chưa bằng Blackpink. Ảnh: Xinhua.
BTS có kỷ lục mới nhưng chưa bằng Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Lên top