BTS đạt thành tích khủng từ "Bang Bang Con" trên YouTube chỉ sau 1 ngày

Nhóm nhạc BTS. Ảnh: Fandom BTS
Nhóm nhạc BTS. Ảnh: Fandom BTS
Nhóm nhạc BTS. Ảnh: Fandom BTS
Lên top