BTS đạt nút Ruby YouTube, khoảng cách có thu hẹp với Blackpink?

Blackpink và BTS là hai nhóm nhạc Kpop đạt nút Ruby YouTube. Ảnh: MV.
Blackpink và BTS là hai nhóm nhạc Kpop đạt nút Ruby YouTube. Ảnh: MV.
Blackpink và BTS là hai nhóm nhạc Kpop đạt nút Ruby YouTube. Ảnh: MV.
Lên top