BTS có thêm kỉ lục mới trên YouTube, thành tích có đuổi kịp Blackpink?

BTS có thêm MV tỉ view nhưng vẫn chưa vượt được Blackpink. Ảnh: Cắt clip
BTS có thêm MV tỉ view nhưng vẫn chưa vượt được Blackpink. Ảnh: Cắt clip
BTS có thêm MV tỉ view nhưng vẫn chưa vượt được Blackpink. Ảnh: Cắt clip
Lên top